LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AG-234

⇐ Back

Number of products in the collection: 5.
You have permission to see 4. Ask for the access code to see more.

name: B-234

Name: B-234,     weight: 9.1g.
weight: 9.1g

Light and clasic silver sterling bracelet.

add info:

 pcs
  

name: CH-234

Name: CH-234,     weight: 1.5g.
weight: 1.5g

Light and modern silver sterling charm.

add info:

 pcs
  

name: N-234

Name: N-234,     weight: 6.1g.
weight: 6.1g

Light and clasic silver sterling necklace.

add info:

 pcs
  

name: P-234

Name: P-234,     weight: 1.1g.
weight: 1.1g

Light and clasic silver sterling pendant.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com