LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AG-390

⇐ Back

Number of products in the collection: 5.
You have permission to see 3. Ask for the access code to see more.

name: B-390

Name: B-390,     weight: 6.2g.
weight: 6.2g

Light and modern silver sterling bracelet.

add info:

 pcs
  

name: P-390

Name: P-390,     weight: 0.5g.
weight: 0.5g

Light and clasic silver sterling pendant.

add info:

 pcs
  

name: R-390

Name: R-390,     weight: 1g.
weight: 1g

Light and clasic silver sterling ring.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com