LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AG-521

⇐ Back

Number of products in the collection: 9.
You have permission to see 8. Ask for the access code to see more.

name: B-521-2

Name: B-521-2,     weight: 13g.
weight: 13g

Trendy, clasic silver sterling bracelet.

add info:

 pcs
  

name: BR-521

Name: BR-521,     weight: 4.3g.
weight: 4.3g

Light and modern silver sterling brooche.

add info:

 pcs
  

name: E-521-1

Name: E-521-1,     weight: 4.2g.
weight: 4.2g

Pair of clasic silver sterling earrings.

add info:

 pcs
  

name: E-521-2

Name: E-521-2,     weight: 2.2g.
weight: 2.2g

Pair of clasic silver sterling earrings.

add info:

 pcs
  

name: N-521

Name: N-521,     weight: 8.5g.
weight: 8.5g

Trendy, clasic silver sterling necklace.

add info:

 pcs
  

name: P-521-1

Name: P-521-1,     weight: 2.9g.
weight: 2.9g

Trendy, clasic silver sterling pendant.

add info:

 pcs
  

name: P-521-2

Name: P-521-2,     weight: 1.4g.
weight: 1.4g

Light and clasic silver sterling pendant.

add info:

 pcs
  

name: R-521

Name: R-521,     weight: 3.8g.
weight: 3.8g

Trendy, clasic silver sterling ring.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com