LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AG-529

⇐ Back

Number of products in the collection: 7.
You have permission to see 6. Ask for the access code to see more.

name: B-529

Name: B-529,     weight: 12.8g.
weight: 12.8g

Trendy, clasic silver sterling bracelet.

add info:

 pcs
  

name: BR-529

Name: BR-529,     weight: 3.1g.
weight: 3.1g

Light and modern silver sterling brooche.

add info:

 pcs
  

name: E-529-1

Name: E-529-1,     weight: 3.1g.
weight: 3.1g

Pair of modern silver sterling earrings.

add info:

 pcs
  

name: N-529

Name: N-529,     weight: 7.8g.
weight: 7.8g

Trendy, clasic silver sterling necklace.

add info:

 pcs
  

name: P-529

Name: P-529,     weight: 1.5g.
weight: 1.5g

Light and clasic silver sterling pendant.

add info:

 pcs
  

name: R-529

Name: R-529,     weight: 2.8g.
weight: 2.8g

Trendy, clasic silver sterling ring.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com