LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AG-660

⇐ Back

Number of products in the collection: 3.

name: B-660

Name: B-660,     weight: 24.6g.
weight: 24.6g

Trendy, clasic silver sterling bracelet.

add info:

 pcs
  

name: BR-660

Name: BR-660,     weight: 13g.
weight: 13g

Trendy, modern silver sterling brooche.

add info:

 pcs
  

name: N-660

Name: N-660,     weight: 36.6g.
weight: 36.6g

Trendy, clasic silver sterling necklace.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com