LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AG-717

⇐ Back

Number of products in the collection: 3.

name: E-717

Name: E-717,     weight: 4.8g.
weight: 4.8g

Pair of clasic silver sterling earrings.

add info:

 pcs
  

name: E-717-2

Name: E-717-2,     weight: 3.3g.
weight: 3.3g

Pair of clasic silver sterling earrings.

add info:

 pcs
  

name: N-717

Name: N-717,     weight: 6.5g.
weight: 6.5g

Light and clasic silver sterling necklace.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com