LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AG-744

⇐ Back

Number of products in the collection: 7.

name: B-744

Name: B-744,     weight: 12.5g.
weight: 12.5g

Trendy, clasic silver sterling bracelet.

add info:

 pcs
  

name: CH-744

Name: CH-744,     weight: 2.4g.
weight: 2.4g

Trendy, modern silver sterling charm.

add info:

 pcs
  

name: E-744

Name: E-744,     weight: 4.7g.
weight: 4.7g

Pair of modern silver sterling earrings.

add info:

 pcs
  

name: N-744

Name: N-744,     weight: 9.7g.
weight: 9.7g

Trendy, clasic silver sterling necklace.

add info:

 pcs
  

name: P-744

Name: P-744,     weight: 3.7g.
weight: 3.7g

Trendy, clasic silver sterling pendant.

add info:

 pcs
  

name: R-744-1

Name: R-744-1,     weight: 4.95g.
weight: 4.95g

Trendy, clasic silver sterling ring.

add info:

 pcs
  

name: R-744-2

Name: R-744-2,     weight: 6.2g.
weight: 6.2g

Trendy, modern silver sterling ring.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com