LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AG-937

⇐ Back

Number of products in the collection: 3.
You have permission to see 2. Ask for the access code to see more.

name: P-937

Name: P-937,     weight: 1.85g.
weight: 1.85g

Light and modern silver sterling pendant.

add info:

 pcs
  

name: R-937

Name: R-937,     weight: 3g.
weight: 3g

Trendy, modern silver sterling ring.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com