LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AG-A78

⇐ Back

Number of products in the collection: 2.

name: E-A78

Name: E-A78,     weight: 2.4g.
weight: 2.4g

Pair of modern silver sterling earrings.

add info:

 pcs
  

name: P-A78

Name: P-A78,     weight: 1.7g.
weight: 1.7g

Light and modern silver sterling pendant.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com