LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AU-233

⇐ Back

Number of products in the collection: 2.

name: GB233

Name: GB233,     weight: 8.9g.
weight: 8.9g

Light and clasic GOLD bracelet.

add info:

 pcs
  

name: GN233

Name: GN233,     weight: 3.3g.
weight: 3.3g

Light and clasic GOLD necklace.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com