LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AU-333

⇐ Back

Number of products in the collection: 2.

name: GE333

Name: GE333,     weight: 2.9g.
weight: 2.9g

Pair of clasic GOLD earrings.

add info:

 pcs
  

name: GP333

Name: GP333,     weight: 1.6g.
weight: 1.6g

Light and clasic GOLD pendant.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com