LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AU-353

⇐ Back

Number of products in the collection: 2.

name: GE353

Name: GE353,     weight: 6.79g.
weight: 6.79g

Pair of modern GOLD earrings.

add info:

 pcs
  

name: GP353

Name: GP353,     weight: 2.08g.
weight: 2.08g

Light and modern GOLD pendant.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com