LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AU-383

⇐ Back

Number of products in the collection: 3.

name: GE383

Name: GE383,     weight: 3.84g.
weight: 3.84g

Pair of modern GOLD earrings.

add info:

 pcs
  

name: GP383

Name: GP383,     weight: 2.51g.
weight: 2.51g

Light and modern GOLD pendant.

add info:

 pcs
  

name: GR383

Name: GR383,     weight: 2.86g.
weight: 2.86g

Light and modern GOLD ring.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com