LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AU-399

⇐ Back

Number of products in the collection: 2.

name: GE399

Name: GE399,     weight: 3.98g.
weight: 3.98g

Pair of modern GOLD earrings.

add info:

 pcs
  

name: GR399

Name: GR399,     weight: 3.61g.
weight: 3.61g

Trendy, modern GOLD ring.

add info:

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com