LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AG-234

⇐ Back

Number of products in the collection: 5.
You have permission to see 4. Ask for the access code to see more.

B-234

Jewellery SILVER sterling bracelet.  Stone: amber. TAG: stars, clasic, signs; name: B-234; weight: 9.1g.
weight: 9.1g
TAG: stars, clasic, signs

Light and modern silver sterling bracelet.
Stone: amber.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

CH-234

Jewellery SILVER sterling charm.  Stone: amber. TAG: stars, clasic, signs; name: CH-234; weight: 1.5g.
weight: 1.5g
TAG: stars, clasic, signs

Light and modern silver sterling charm.
Stone: amber.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

N-234

Jewellery SILVER sterling necklace.  Stone: amber. TAG: stars, clasic, signs; name: N-234; weight: 6.1g.
weight: 6.1g
TAG: stars, clasic, signs

Light and modern silver sterling necklace.
Stone: amber.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

P-234

Jewellery SILVER sterling pendant.  Stone: amber. TAG: stars, clasic, signs; name: P-234; weight: 1.1g.
weight: 1.1g
TAG: stars, clasic, signs

Light and modern silver sterling pendant.
Stone: amber.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com