LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AG-968

⇐ Back

Number of products in the collection: 4.
You have permission to see 3. Ask for the access code to see more.

B-968

Jewellery SILVER sterling bracelet.  Stone: amber. TAG: ; name: B-968; weight: 7.1g.
weight: 7.1g
Light and modern silver sterling bracelet.
Stone: amber.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

E-968

Jewellery SILVER sterling earrings.  Stone: amber. TAG: ; name: E-968; weight: 3.5g.
weight: 3.5g
Pair of light and modern silver sterling earrings.
Stone: amber.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

P-968

Jewellery SILVER sterling pendant.  Stone: amber. TAG: ; name: P-968; weight: 4.9g.
weight: 4.9g
Light and modern silver sterling pendant.
Stone: amber.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com