LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Collection: AG-B31

⇐ Back

Number of products in the collection: 7.
You have permission to see 3. Ask for the access code to see more.

B-B31-3

Jewellery SILVER sterling bracelet.  Stone: amber. TAG: hearts, modern; name: B-B31-3; weight: 4.6g.
weight: 4.6g
TAG: hearts, modern

Light and modern silver sterling bracelet.
Stone: amber.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

N-B31

Jewellery SILVER sterling necklace.  Stone: amber. TAG: hearts, modern; name: N-B31; weight: 6.2g.
weight: 6.2g
TAG: hearts, modern

Light and modern silver sterling necklace.
Stone: amber.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

P-B31

Jewellery SILVER sterling pendant.  Stone: amber. TAG: hearts, modern; name: P-B31; weight: 2.4g.
weight: 2.4g
TAG: hearts, modern

Light and modern silver sterling pendant.
Stone: amber.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

⇐ Back 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com