LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Jewellery - gold - charms

Lots of photos of jewellery to see in the form of a 3D presentation!

Filetr by tag "signs": symbols, signs, letters, ships, trees of happiness, elephants of happiness, dream catchers; e.t.c ...

PREVIOUS 1/0 NEXT


PREVIOUS 1/0 NEXT
 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com