LUX Joanna i Jan Bryksy
Contact us to get access codes and see new designs...
Societas Succinorum in Polonia

Jewellery - silver - necklaces

Lots of photos of jewellery to see in the form of a 3D presentation!

Filetr by tag "animals": animals, insects, dragonflies, butterflies, ladybugs...

PREVIOUS 1/1 NEXT


N-865

Jewellery SILVER sterling necklace.  Stone: amber. TAG: nature, animals; name: N-865; weight: 5.5g.
weight: 5.5g
TAG: nature, animals

Light and modern silver sterling necklace.
Stone: amber.
6 design in the set.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

N-748

Jewellery SILVER sterling necklace.  Stone: amber. TAG: animals, unique; name: N-748; weight: 11.5g.
weight: 11.5g
TAG: animals, unique

Light and modern silver sterling necklace.
Stone: amber.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

N-744

Jewellery SILVER sterling necklace.  Stone: amber. Butterfly. TAG: animals; name: N-744; weight: 9.7g.
weight: 9.7g
TAG: animals

Light and modern silver sterling necklace.
Stone: amber.
Butterfly.
7 design in the set.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

N-210

Jewellery SILVER sterling necklace.  Stone: amber. TAG: animals; name: N-210; weight: 6.6g.
weight: 6.6g
TAG: animals

Light and modern silver sterling necklace.
Stone: amber.
5 design in the set.

Special requests (amber, jet, colour, sizes...):

 pcs
  

PREVIOUS 1/1 NEXT
 

Udział w targach Amberif i Ambermart 2009 oraz 2010 - Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
"LUX" Joanna & Jan Bryksy; ul. Graniczna 39; 81-626 Gdynia; Poland; e-mail: info@jewelryamber.com